SpektarVesti

Slovenija traži da BiH dobije status kandidata, ovo je njihov predlog

U dokumentu koji su pripremile slovenačke diplomate traži se da se Bosni i Hercegovini bez odlaganja dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Predlog Slovenije biće predstavljen na sastanku ministara spoljnih poslova EU, uoči samita lidera EU u četvrtak i petak u Briselu, objavila je N1 Sarajevo.

U dokumentu se navodi da pre otvaranja pristupnih pregovora Bosna i Hercegovina mora da usvoji zakone navedene u Političkom sporazumu, koje su prošle sedmice u Briselu prihvatili predstavnici političkih partija BiH.

U dokumentu kojem je N1 Sarajevo imao pristup stoji:

„Cilj predloga Slovenije da se Bosni i Hercegovini bez odlaganja dodeli status kandidata za članstvo u EU je da se odmah pošalje pozitivan signal BiH i celom regionu Zapadnog Balkana. Takav signal za BiH, otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, kao i vizna liberalizacija za Kosovo, potvrdili bi privrženost EU Zapadnom Balkanu.

Predlog Slovenije zasniva se na “Političkom sporazumu o principima osiguravanja funkcionalnog napredovanja Bosne i Hercegovine na evropskom putu”, koji su podržali predstavnici 12 političkih partija BiH na sastanku u Briselu prošle sedmice.

Kako N1 saznaje, cilj predloga je „da se povećaju šanse za otvaranje pristupnih pregovora vezanih za poglavlja 23 i 24 koja se tiču vladavine prava”.

„Pošto su pitanja vladavine prava u BiH postala fokus angažmana EU, bilo bi važno stvoriti poseban prostor za otvaranje pregovaračkih poglavlja o vladavini prava (što bi sprečilo nepovezana pitanja da određuju napredak po ovom pitanju)“ navodi se.

Predlog Slovenije glasi:

1. Bosni i Hercegovini se odmah dodeljuje status kandidata za članstvo u EU na Evropskom veću u junu 2022. godine

2. Pre otvaranja pristupnih pregovora, Bosna i Hercegovina mora da usvojiti sledeće zakone, navedene u Političkom sporazumu o principima osiguravanja funkcionalnog napredovanja Bosne i Hercegovine na evropskom putu od 12. juna 2022. godine:

a) Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom veću Bosne i Hercegovine (VSTV) i Zakon o sudovima;

b) Zakon o sprečavanju sukoba interesa;

c) Zakon o javnim nabavkama.

3. Implementacija ovih zakona dovešće do otvaranja pristupnih pregovora o poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost).

4. Ostala pregovaračka poglavlja bi se otvorila nakon što Bosna i Hercegovina završi izbornu reformu i relevantne kriterijume, kako je navedeno u Političkom sporazumu od 12. juna 2022. godine. Ovi kriterijumi isključuju pomenute zakone o vladavini prava koji ostaju uslov za pregovaranje o poglavljima 23 i 24.

Dokument će biti predstavljen u Luksemburgu na sastanku ministara spoljnih poslova EU, a sledeće nedelje u Briselu će ga predstaviti diplomate, slovenački ministri i slovenački premijer Robert Golob, piše N1 Sarajevo.