VestiŽivot

FILOZOFIJA ILI FILOSOFIJA, pravilan je samo jedan oblik

U jeziku postoje brojni oblici koji govornicima zadaju nedoumice. Neki primeri će biti pravilni samo u jednom obliku, drugi imaju dubletne forme, a desiće se i da smo u vezi sa nekim oblikom ubeđeni da je pravilan, a ispostavi se nešto drugačije.

Jedan od oblika koji izaziva nedoumice je i primer filozofija ili filosofija.

Pravilno je saamo filozofija.

Reč potiče iz grčkog jezika i na tom jeziku se piše filosofia, kod nas je nastalo -z jer se grčko neudvojeno s između vokala i na kraju reči prenosi kao z: fizika, muzej, muzika, Sizif…

magazin.novosti.rs