Author : admin

Vesti Život

DNEVNI HOROSKOP ZA 9.MAJ

admin
Ovan Ovaj dan ozna­či­će po­če­tak da­le­ko bo­ljeg i di­na­mi­č­ni­jeg pe­rio­da na po­slov­nom pla­nu. Uspe­šni po­slov­ni pre­go­vo­ri. Pred va­ma je veo­ma ro­man­ti­čan izla­zak sa za­ni­mlji­vom oso­bom...